Vineyard benelux

Vineyard Benelux is deel van de wereldwijde Vineyard-beweging die uit zo’n 2.500 kerken op zes continenten bestaat. Onze gezamenlijke internationale missie luidt als volgt: 
‘We, the existing Vineyard worldwide, are committed to the multiplication of Kingdom of God minded, Christ-centered communities of local churches and Vineyard movements in all the nations of the world.’
Vineyard is een gemeentestichtende beweging. Het is ons verlangen om in elke grote stad in de Benelux een Vineyard te stichten en op die manier het Koninkrijk van God verder te zien uitbreiden. Er zijn op dit moment een twaalftal Vineyard-kerken en -initiatieven in de Benelux. Daarnaast zijn wij betrokken bij een aantal kerken in Estland en Litouwen.

Menno & Marian Helmus

Sinds oktober 2016 zijn Marian & Menno Helmus de nationale leiders van Vineyard Benelux. Zij volgden Jan Bernard & Tineke Struik op, die de Vineyard-familie in de Benelux vele jaren als pioniers hebben gediend. Deze korte videoclip is opgenomen ter gelegenheid van de inzegening van Menno & Marian.

Vineyard benelux 

Vineyard Benelux is deel van de wereldwijde Vineyard-beweging die uit zo’n 2.500 kerken op zes continenten bestaat. Onze gezamenlijke internationale missie luidt als volgt: ‘We, the existing Vineyard worldwide, are committed to the multiplication of Kingdom of God minded, Christ-centered communities of local churches and Vineyard movements in all the nations of the world.’
Vineyard is een gemeentestichtende beweging. Het is ons verlangen om in elke grote stad in de Benelux een Vineyard te stichten en op die manier het Koninkrijk van God verder te zien uitbreiden. Er zijn op dit moment een twaalftal Vineyard-kerken en -initiatieven in de Benelux. Daarnaast zijn wij betrokken bij een aantal kerken in Estland en Litouwen.

Menno en Marian Helmus

Sinds oktober 2016 zijn Marian & Menno Helmus de nationale leiders van Vineyard Benelux. Zij volgden Jan Bernard & Tineke Struik op, die de Vineyard-familie in de Benelux vele jaren als pioniers hebben gediend. Deze korte videoclip is opgenomen ter gelegenheid van de inzegening van Menno & Marian.

Vineyard-DNA

Het Vineyard-DNA geeft de karakteristieken weer die vanaf het begin in het zaad van de Vineyard aanwezig zijn geweest. Het beschrijft waar elke Vineyard voor staat, wat zij doet en waaraan haar bediening nu en straks in moet passen. Wij verwachten niet dat elke Vineyard alle tien punten volledig uit heeft ontwikkeld, maar we verwachten dat alle punten op een of andere manier in een herkenbare vorm gestalte krijgen.

1. De Bijbel | Het Woord van God
De Bijbel, geschreven door mensen en geïnspireerd door God, staat in zijn geheel centraal in ons onderwijs, geloof en leven. Wij willen het Woord van God horen en onderwijzen op een praktische, inspirerende manier. En wij willen het Woord van God gehoorzamen, om ‘daders van het Woord’ te zijn die veranderd worden naar het beeld van Christus.
2. Aanbidding
Aanbidding is onze hoogste prioriteit, aangezien wij bestaan om God te eren. Alles wat we doen is een vorm van aanbidding en daarmee willen we onze Koning eer geven. Daarnaast hebben we ook het verlangen om God te ontmoeten door muziek en liederen. Wanneer we op die manier onze liefde uiten, verbindt ons dat op een dieper niveau met God. We willen Zijn majesteit en Zijn geweldige grootheid verwoorden en tegelijkertijd verlangen we naar het ervaren van Zijn aanwezigheid. Deze manier van aanbidding stelt ons in staat om God te ontmoeten, levensveranderend en levengevend.
3. Kleine groepen
De kleine groepen vormen de basisstructuur van onze gemeente. Het zijn de plekken waar vriendschappen ontstaan, waar we groeien en leren om discipel van Jezus te zijn; van thuis en aanvaard zijn. Ook bieden ze een veilige omgeving voor het herkennen, ontwikkelen van en leren praktiseren van geestelijke gaven.
4. Geestelijke gaven
Iedere gelovige heeft geestelijke gaven van de Vader. Deze willen we helpen identificen, aangemoedigen en beoefenen, in het belang van allen. We willen daarbij meer gavengericht zijn dan taakgericht.
5. Training
Training is van groot belang om de ‘heiligen’ toe te rusten. We geloven dat alle christenen getraind dienen te worden om het ‘werk van Jezus’ te doen, bij voorkeur samen met meer ervaren mensen, die dit modelleren. We richten ons op het voorzien van training in alle aspecten van verantwoordelijk christelijk leven en bediening.
6. Tekenen en wonderen
Tekenen en wonderen zijn een normaal onderdeel van het leven van de kerk. We praktiseren de bediening van genezing van ziekte en gebrokenheid, de bediening van bevrijding voor wie door demonen geplaagd worden en het verlangen de bovennatuurlijke werken van God te doen.
7. Dienen van de armen
Dienen van de armen. Wij geloven dat het hart van God uitgaat naar de zwakke, hulpeloze, verarmde, verdrukte en behoeftige en dat Hij Zijn gemeente de opdracht geeft om voor hen te zorgen. Wij zijn geroepen om met compassie hen te voeden, te kleden, te helpen en te dienen.
8. Evangelisatie
Evangelisatie is het voorrecht van iedere gelovige; anderen bij Jezus te brengen in onze vriendschappen, en door krachtevangelisatie en op andere manieren. Echte kerkgroei betekent dat we de wereld bereiken met het goede nieuws van Jezus en zijn Koningschap uitbreiden.
9. Andere kerken | Het praktiseren van christelijke eenheid en het dienen van andere delen van het Lichaam
Het praktiseren van christelijke eenheid en dienen van andere delen van het Lichaam van Christus. We zijn ervan overtuigd dat allen die bij Christus horen één zijn in Zijn Lichaam, de Gemeente. We houden van de hele kerk en streven daarom naar het onderhouden van goede relaties met andere kerken. We beogen eenheid te bewaren in Zijn Lichaam door allen die Jezus aanroepen te eren en door verzoening te zoeken met alle delen van de kerk. En we verlangen er naar het Lichaam van Christus om ons heen te dienen door vernieuwing, toerusting en op andere opbouwende manieren.
10. Zending en het stichten van gemeenten

We geloven dat het stichten van lokale kerken de beste manier is om Gods Koninkrijk uit te breiden. Dit vormt dan ook het hart van de Vineyard-roeping. Iedere kerk dient de visie te hebben om te groeien en zich te vermenigvuldigen, nationaal en internationaal.

11. Gebed

Bidden is ademhalen in onze relatie met God. We geloven dat het onze opdracht is om iedereen die bij ons hoort te leren bidden. We herkennen daarbij de verantwoordelijkheid om voor elkaar te bidden en samen te bidden, maar ook de noodzaak om in gebed te wachten als we bidden ‘Kom Heilige Geest’. We vertrouwen op de belofte die Jezus deed in Joh.14:13-14 en willen daarom vrijmoedig naderen tot de troon van genade (Hebr.4:16).

Kerken

Vineyard Amsterdam

Diensten
Wanneer: Elke zondag 11:00
Locatie: Oosterkerk, Amsterdam
www.vineyardamsterdam.nl

Contact:
info@vineyardamsterdam.nl

Vineyard Wageningen
Diensten
Wanneer: Elke zondag 15:00
Locatie: Bevrijdingskerk, Wageningen
www.vineyardwageningen.nl

Contact:
info@vineyardwageningen.nl

Teamleider: Menno Helmus

Vineyard Utrecht

Utrecht

Diensten
Wanneer: Elke zondag 10:45
Locatie: KRACHTSTATION, AMERIKALAAN 199, 3526 VD Utrecht
www.vineyardutrecht.nl

Contact:
info@vineyardutrecht.nl

Teamleiders: Bram & Rosemarie Vlasblom

Vineyard Groningen

Diensten
Wanneer: Elke zondag 10:00
Locatie: Gomarus VMBO, Vondelpad 2, Groningen
www.vineyardgroningen.nl

Contact:
info@vineyardgroningen.nl

Teamleider: Koen Prinzen

Vineyard Amersfoort

Amersfoort

Diensten
Wanneer: Elke zondag 11:00
Locatie: Scholengemeenschap Guido, Paladijnenweg 251, Amersfoort
www.vineyardamersfoort.nl

Contact:
info@vineyardamersfoort.nl

Teamleiders: Menno & Marian Helmus

Vineyard Dieren
Diensten
Wanneer: Elke zondag 10:00
Locatie: St. Joannesschool, Molenweg 14 Dieren
www.vineyarddieren.nl

Contact:
info@vineyarddieren.nl

Teamleiders: Dick & Liesbeth te Linde

Vineyard Antwerpen

Diensten
Wanneer: Elke zondag 10:30
Locatie: Lambermontstraat 12, Antwerpen
www.vineyard-antwerpen.be

Contact:
Klik hier

Teamleiders: Colin & Ivy Gray | Ben & Rijn vd Berg

Vineyard Brussel

Diensten
Wanneer: 1e dienst om 9.30 u, 2e dienst om 11.45 u
Locatie: Vorstlaan 220, Oudergem, Brussel
www.vineyard-brussels.be

Contact:
office@vineyard-brussels.be

Teamleiders: Ricky & Natalja Venter

Vineyard Gent

Diensten
Wanneer: 10:00 (of 17:00: zie voor actuele info website)
Locatie: IVV Sint-Vincentius, Sint-Margrietstraat 33, 9000 GENT
 www.vineyardgent.be

Contact:
info@vineyardganda.be

Teamleiders: Bram Vervust | Samuel Verreth | Mart & Dayana vd Leer

Wageningen

Diensten
Wanneer: Elke zondag 15:00
Locatie: Bevrijdingskerk, Wageningen
www.vineyardwageningen.nl

Contact:
info@vineyardwageningen.nl

Teamleider: Menno Helmus

 

Amersfoort

Diensten
Wanneer: Elke zondag 11:00
Locatie: Scholengemeenschap Guido,  Paladijnenweg 251, Amersfoort
www.vineyardamersfoort.nl

Contact:
info@vineyardamersfoort.nl

Teamleiders: Menno & Marian Helmus

Amsterdam

Diensten
Wanneer: Elke zondag 11:00
Locatie: Oosterkerk, Amsterdam
www.vineyardamsterdam.nl

Contact:
info@vineyardamsterdam.nl

Dieren

Diensten
Wanneer: Elke zondag 10:00
Locatie: St. Joannesschool, Molenweg 14 Dieren
www.vineyarddieren.nl

Contact:
info@vineyarddieren.nl

Teamleiders: Dick & Liesbeth te Linde

Groningen

Diensten
Wanneer: Elke zondag 10:00
Locatie: Gomarus VMBO, Vondelpad 2, Groningen
www.vineyardgroningen.nl

Contact:
info@vineyardgroningen.nl

Teamleider: Koen Prinzen

Utrecht

Diensten
Wanneer: Elke zondag 10:45
Locatie: KRACHTSTATION, AMERIKALAAN 199, 3526 VD Utrecht
www.vineyardutrecht.nl

Contact:
info@vineyardutrecht.nl

Teamleiders: Bram & Rosemarie Vlasblom

Antwerpen

Diensten
Wanneer: Elke zondag 10:30
Locatie: Lambermontstraat 12, Antwerpen
www.vineyard-antwerpen.be

Contact:
Klik hier

Teamleiders: Colin & Ivy Gray | Ben & Rijn vd Berg

Brussels

Diensten
Wanneer: 1e dienst om 9.30 u, 2e dienst om 11.45 u
Locatie: Vorstlaan 220, Oudergem, Brussel
www.vineyard-brussels.be

Contact:
office@vineyard-brussels.be

Teamleiders: Ricky & Natalja Venter

Ganda / Gent

Diensten
Wanneer: 10:00 (of 17:00: zie voor actuele info website)
Locatie: IVV Sint-Vincentius, Sint-Margrietstraat 33, 9000 GENT
 www.vineyardganda.be

Contact:
info@vineyardganda.be

Teamleiders: Bram Vervust | Samuel Verreth | Mart & Dayana vd Leer

 Documenten

Privacyverklaring Klik op deze link om de privacyverklaring te bekijken.

Beleidsplan Klik op deze link om het beleidsplan te bekijken.

Statuten Klik op deze link om de statuten te bekijken.

Gedragscode Klik op deze link om de gedragscode te bekijken.

Test

Test

Test

Test

Test

Vineyard Internationaal

Australia
Brazil
Canada
Chile
Costa Rica
DACH
Himalayas
Kenya
New Zealand
Norden
South Africa
UK & Ireland
USA
Zambia