Financiële Documenten

STANDAARD FORMULIER PUBLICATIEPLICHT KERKGENOOTSCHAPPEN

In dit formulier van de Belastingdienst zijn veel gegevens over ons kerkgenootschap overzichtelijk samengebracht. Om het standaardformulier van ons kerkgenootschap te bekijken KLIK HIER.

STATUTEN

Vineyard Benelux is een kerkgenootschap. KLIK HIER om de statuten van het kerkgenootschap te bekijken.

KvK

Als kerkgenootschap staat Vineyard Benelux ook geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. KLIK HIER om de registratie bij de KvK te bekijken.

BELEIDSPLAN

Om het beleidsplan van ons kerkgenootschap te bekijken KLIK HIER.

BESTUURSSAMENSTELLING

Het bestuur bestaat uit drie bestuursleden met de volgende functies: een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Het bestuur laat zich adviseren in het VYB council bestaande uit zes leden, waarvan tenminste twee leden uit België afkomstig zijn.

BELONINGSBELEID

De leden van het bestuur en de council genieten geen beloning voor hun bestuurs- en raadstaken. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Er is één personen in (gedeeltelijke) loondienst, beloning geschied conform de salarisschalen van Vineyard Benelux Nederland. Daarnaast wordt soms aan vrijwilligers een vrijwilligersvergoeding verstrekt.

ANBI

Vineyard Benelux is ANBI geregistreerd en heeft een koepel erkenning. KLIK HIER om de ANBI gegevens te bekijken.

GIFTEN – SCHENKINGSAKTE

Wij zijn dankbaar voor uw giften. die kunt u overmaken op onze bankrekening: NL41 INGB 0007 7779 06. Als u periodiek een gift wilt geven verdient het aanbeveling om gebruik te maken van een schenkingsakte. Wij hebben de schenkingsakte van de belastingdienst alvast gedeeltelijk voor u ingevuld. KLIK HIER om deze te downloaden.