Vineyard benelux

Vineyard Benelux is deel van de wereldwijde Vineyard-beweging die uit zo’n 2.500 kerken op zes continenten bestaat. Onze gezamenlijke internationale missie luidt als volgt: ‘We, the existing Vineyard worldwide, are committed to the multiplication of Kingdom of God minded, Christ-centered communities of local churches and Vineyard movements in all the nations of the world.’
Vineyard is een gemeentestichtende beweging. Het is ons verlangen om in elke grote stad in de Benelux een Vineyard te stichten en op die manier het Koninkrijk van God verder te zien uitbreiden. 

Menno & Marian Helmus

Sinds oktober 2016 zijn Marian & Menno Helmus de nationale leiders van Vineyard Benelux. Zij volgden Jan Bernard & Tineke Struik op, die de Vineyard-familie in de Benelux vele jaren als pioniers hebben gediend. Deze korte videoclip is opgenomen ter gelegenheid van de inzegening van Menno & Marian.

Vineyard benelux 

Vineyard Benelux is deel van de wereldwijde Vineyard-beweging die uit zo’n 2.500 kerken op zes continenten bestaat. Onze gezamenlijke internationale missie luidt als volgt: ‘We, the existing Vineyard worldwide, are committed to the multiplication of Kingdom of God minded, Christ-centered communities of local churches and Vineyard movements in all the nations of the world.’
Vineyard is een gemeentestichtende beweging. Het is ons verlangen om in elke grote stad in de Benelux een Vineyard te stichten en op die manier het Koninkrijk van God verder te zien uitbreiden. Er zijn op dit moment een twaalftal Vineyard-kerken en -initiatieven in de Benelux. Daarnaast zijn wij betrokken bij een aantal kerken in Estland en Litouwen.

Menno en Marian Helmus

Sinds oktober 2016 zijn Marian & Menno Helmus de nationale leiders van Vineyard Benelux. Zij volgden Jan Bernard & Tineke Struik op, die de Vineyard-familie in de Benelux vele jaren als pioniers hebben gediend. Deze korte videoclip is opgenomen ter gelegenheid van de inzegening van Menno & Marian.

 

Vineyard-DNA

Het Vineyard-DNA geeft de karakteristieken weer die vanaf het begin in het zaad van de Vineyard aanwezig zijn geweest. Het beschrijft waar elke Vineyard voor staat, wat zij doet en waaraan haar bediening nu en straks in moet passen. Wij verwachten niet dat elke Vineyard alle tien punten volledig uit heeft ontwikkeld, maar we verwachten dat alle punten op een of andere manier in een herkenbare vorm gestalte krijgen.

1. De Bijbel | Het Woord van God

De Bijbel, geschreven door mensen en geïnspireerd door God, staat in zijn geheel centraal in ons onderwijs, geloof en leven. Wij willen het Woord van God horen en onderwijzen op een praktische, inspirerende manier. En wij willen het Woord van God gehoorzamen, om ‘daders van het Woord’ te zijn die veranderd worden naar het beeld van Christus.

2. Aanbidding

Aanbidding is onze hoogste prioriteit, aangezien wij bestaan om God te eren. Alles wat we doen is een vorm van aanbidding en daarmee willen we onze Koning eer geven. Daarnaast hebben we ook het verlangen om God te ontmoeten door muziek en liederen. Wanneer we op die manier onze liefde uiten, verbindt ons dat op een dieper niveau met God. We willen Zijn majesteit en Zijn geweldige grootheid verwoorden en tegelijkertijd verlangen we naar het ervaren van Zijn aanwezigheid. Deze manier van aanbidding stelt ons in staat om God te ontmoeten, levensveranderend en levengevend.

3. Kleine groepen

De kleine groepen vormen de basisstructuur van onze gemeente. Het zijn de plekken van relaties, groei en discipelschap; van thuis en aanvaard zijn. Daarnaast bieden ze een veilige omgeving voor het ontwikkelen van en het groeien in geestelijke gaven.

4. Geestelijke gaven

Iedere gelovige heeft geestelijke gaven. Deze mogen geïdentificeerd, aangemoedigd en geoefend worden in het belang van allen. We willen daarbij meer gavengericht zijn dan taakgericht.

5. Training

Training is van fundamenteel belang om de ‘heiligen’ toe te rusten. We geloven dat alle christenen getraind dienen te worden om het ‘werk van Jezus’ te doen, bij voorkeur samen met meer ervaren mensen, die dit modelleren. We richten ons op het voorzien van training in alle aspecten van verantwoordelijk christelijk leven en bediening.

6. Tekenen en wonderen

Tekenen en wonderen zijn een normaal onderdeel van het leven van de kerk. We praktiseren de bediening van genezing van ziekte en gebrokenheid, het uitdrijven van demonen en het doen van de bovennatuurlijke werken van God.

7. Dienen van de armen

Wij geloven dat het hart van God uitgaat naar de zwakke, hulpeloze, verarmde, verdrukte en behoeftige en dat Hij Zijn gemeente de opdracht geeft om voor hen te zorgen. Wij zijn geroepen om met compassie hen te voeden, te kleden, te helpen en te dienen.

8. Evangelisatie

Evangelisatie is de taak van iedere gelovige; om anderen bij Jezus te brengen door vriendschappen, krachtevangelisatie en op andere manieren. Echte kerkgroei betekent dat we de wereld bereiken en Gods Koninkrijk uitbreiden.

9. Andere kerken | Het praktiseren van christelijke eenheid en het dienen van andere delen van het Lichaam

We zijn ervan overtuigd dat allen die bij Christus horen één zijn in Zijn Lichaam, de Gemeente. We houden van de bredere kerk en streven daarom naar het onderhouden van goede relaties met andere kerken. We beogen eenheid te bewaren door allen die Jezus aanroepen te eren en door verzoening te zoeken met alle delen van de kerk. En we verlangen er naar het Lichaam van Christus om ons heen te dienen door vernieuwing, toerusting en op andere opbouwende manieren.

10. Zending en het stichten van gemeenten

We geloven dat het stichten van lokale kerken de beste manier is om Gods Koninkrijk uit te breiden. Dit vormt dan ook het hart van de Vineyard-roeping. Iedere kerk dient de visie te hebben om te groeien en zich te vermenigvuldigen, nationaal en internationaal.

11. Gebed

Bidden is ademhalen in onze relatie met God. We geloven dat het onze opdracht is om iedereen die bij ons hoort te leren bidden. We herkennen daarbij de verantwoordelijkheid om voor elkaar te bidden en samen te bidden, maar ook de noodzaak om in gebed te wachten als we bidden ‘Kom Heilige Geest’. We vertrouwen op de belofte die Jezus deed in Joh.14:13-14 en willen daarom vrijmoedig naderen tot de troon van genade (Hebr.4:16).

Kerken

Vineyard Amsterdam

Diensten
Wanneer: Elke zondag 11:00
Locatie: Oosterkerk, Amsterdam
www.vineyardamsterdam.nl

Contact:
info@vineyardamsterdam.nl

Voorganger: Vacant

Vineyard Wageningen

Diensten
Wanneer: Elke zondag 15:00
Locatie: Bevrijdingskerk, Wageningen
www.vineyardwageningen.nl

Contact:
info@vineyardwageningen.nl

Teamleider: Menno Helmus

Vineyard Utrecht

Utrecht

Diensten
Wanneer: Elke zondag 10:45
Locatie: KRACHTSTATION, Amerikalaan 199, Utrecht
www.vineyardutrecht.nl

Contact:
info@vineyardutrecht.nl

Teamleiders: Bram & Rosemarie Vlasblom

Vineyard Groningen

Diensten
Wanneer: Elke zondag 10:00
Locatie: Gomarus College, Vondelpad 2, Groningen
www.vineyardgroningen.nl

Contact:
info@vineyardgroningen.nl

Teamleider: Koen Prinzen

Vineyard Amersfoort

Amersfoort

Diensten
Wanneer: Elke zondag 11:00
Locatie: Guido Paladijnenweg 251, Amersfoort
www.vineyardamersfoort.nl

Contact:
info@vineyardamersfoort.nl

Teamleiders: Menno & Marian Helmus

Vineyard Dieren

Diensten
Wanneer: Elke zondag 10:00
Locatie: St. Joannesschool, Molenweg 14 Dieren
www.vineyarddieren.nl

Contact:
info@vineyarddieren.nl

Teamleiders: Dick & Liesbeth te Linde

Vineyard Antwerpen

Diensten
Wanneer: Elke zondag 10:30
Locatie: Lambermontstraat 12, Antwerpen
www.vineyard-antwerpen.be

Contact:
Klik hier

Teamleiders: Colin Gray & Ivy Hompes

Vineyard Brussel

Diensten
Wanneer: 1e dienst om 9.30 u, 2e dienst om 11.45 u
Locatie: Vorstlaan 220, Oudergem, Brussel
www.vineyard-brussels.be

Contact:
office@vineyard-brussels.be

Teamleiders: Ricky & Natalia Venter

Vineyard Gent

Diensten
Wanneer: 10:00 (of 17:00: zie voor actuele info website)
Locatie: IVV Sint-Vincentius (Sint-Margrietstraat 33, 9000 Gent
 www.vineyardganda.be

Contact:
info@vineyardganda.be

Teamleiders: vacant

Vineyard Veurne (in oprichting)

Info:
 www.vineyardveurne.be

Contact:
info@vineyardveurne.be

Teamleiders: Thomas & Tonny Vergouwe

Vineyard Leeuwarden (in oprichting)

Info: www.vineyardleeuwarden.nl

Contact:KLIK HIER!

Voorganger: Tjeerd & Jolanda van der Meer

Wageningen

Diensten
Wanneer: Elke zondag 15:00
Locatie: Bevrijdingskerk, Wageningen
www.vineyardwageningen.nl

Contact:
info@vineyardwageningen.nl

Teamleider: Menno Helmus

Amersfoort

Amersfoort

Diensten
Wanneer: Elke zondag 11:00
Locatie: Guido Paladijnenweg 251, Amersfoort
www.vineyardamersfoort.nl

Contact:
info@vineyardamersfoort.nl

Teamleiders: Menno & Marian Helmus

Amsterdam

Diensten
Wanneer: Elke zondag 11:00
Locatie: Oosterkerk, Amsterdam
www.vineyardamsterdam.nl

Contact:
info@vineyardamsterdam.nl

Voorganger: Vacant

Dieren

Diensten
Wanneer: Elke zondag 10:00
Locatie: St. Joannesschool, Molenweg 14 Dieren
www.vineyarddieren.nl

Contact:
info@vineyarddieren.nl

Teamleiders: Dick & Liesbeth te Linde

Groningen

Diensten
Wanneer: Elke zondag 10:00
Locatie: Gomarus College, Vondelpad 2, Groningen
www.vineyardgroningen.nl

Contact:
info@vineyardgroningen.nl

Teamleider: Koen Prinzen

Utrecht

Utrecht

Diensten
Wanneer: Elke zondag 10:45
Locatie: KRACHTSTATION, Amerikalaan 199, Utrecht
www.vineyardutrecht.nl

Contact:
info@vineyardutrecht.nl

Teamleiders: Bram & Rosemarie Vlasblom

Antwerpen

Diensten
Wanneer: Elke zondag 10:30
Locatie: Lambermontstraat 12, Antwerpen
www.vineyard-antwerpen.be

Contact:
Klik hier

Teamleiders: Colin Gray & Ivy Hompes

Brussels

Diensten
Wanneer: 1e dienst om 9.30 u, 2e dienst om 11.45 u
Locatie: Vorstlaan 220, Oudergem, Brussel
www.vineyard-brussels.be

Contact:
office@vineyard-brussels.be

Teamleiders: Ricky & Natalia Venter

Ganda / Gent

Diensten
Wanneer: 10:00 (of 17:00: zie voor actuele info website)
Locatie: IVV Sint-Vincentius (Sint-Margrietstraat 33, 9000 Gent
 www.vineyardganda.be

Contact:
info@vineyardganda.be

Teamleiders: vacant

Vineyard Veurne

Info: www.vineyardveurne.be

Contact: info@vineyardveurne.be

Teamleiders: Thomas & Tonny Vergouwe

Vineyard Leeuwarden

Info: www.vineyardleeuwarden.nl

Contact:KLIK HIER!

Voorganger: Tjeerd & Jolanda van der Meer

 Documenten

Financiële Documenten

Giften
Giften kunnen worden overgemaakt op
IBAN: NL41 INGB 0007 7779 06 (BIC: INGBNL2A)
t.n.v. Vineyard Benelux

Schenkingen
Voor periodieke schenkingen is het ook mogelijk om gebruik te maken van een schenkingsakte. klik hier om het officiële document van de belastingdienst te downloaden waarbij wij voor u reeds een aantal gegevens over Vineyard Benelux hebben ingevuld.

KvK-registratie
Klik op deze link om het uittreksel van de Kamer van Koophandel-registratie te bekijken.

ANBI
De AVC Vineyard BeNeLux (Association of Vineyard Churches BeNeLux) is een ANBI-erkend kerkgenootschap met een zogenaamde ‘koepelbeschikking’. Daardoor kunnen nieuwe Vineyard-gemeenten in de periode dat zij gesticht worden deelnemen in de ANBI-erkenning via de koepel. Klik op deze link voor een overzicht van het ANBI-register van de belastingdienst.

Officiele Documenten

Privacyverklaring Klik op deze link om de privacyverklaring te bekijken.

Beleidsplan Klik op deze link om het beleidsplan te bekijken.

Statuten Klik op deze link om de statuten te bekijken.

Gedragscode Klik op deze link om de gedragscode te bekijken.

Jaarcijfers & Begroting

Jaarcijfers & begroting

Jaarcijfers
Klik op de links hieronder om de jaarcijfers te bekijken.
Vineyard Benelux werkt met een normaal boekjaar (januari tot januari).

JAARREKENING 2017 (voorjaar 2018 beschikbaar)
VINEYARD BENELUX JAARREKENING 2016
VINEYARD BENELUX JAARREKENING 2015

Begroting
Klik op de link hieronder om de begroting te bekijken.

Begroting 2017 VYB (NB inhoud nog aanpassen)
Begroting 2016 VYB
Begroting 2015 VYB

VINEYARD STUDIE
Vineyard Institute

www.vineyardinstitute.org

Online onderwijs via Vineyard Institute (VI). De missie van VI is: ‘Theology training, every church, every nation.’ Wil je meer weten, ga dan naar www.vineyardinsitute.org of informeer via marianhelmus@vineyardbenelux.nl

VINEYARD BOEKEN
Vineyard Resources USA

www.vineyardresources.com

Hier vind je een webshop met onder andere: Vineyard CD’s, DVD’s, boeken, artikelen, onderwijs en downloads.

Vineyard Resources UK&I

www.vineyardchurches.org.uk/category/resources/

Hier vind je een webshop met onder andere: Vineyard CD’s, DVD’s, boeken, artikelen, onderwijs en downloads. Iets dichterbij dus minder verzendkosten en (voorlopig) geen extra invoerrechten…

InsideOut Publishers

www.insideoutpublishers.nl

Nederlandse uitgever die veel van de Vineyard producten levert en van een aantal belangrijke boeken ook de Nederlandse vertaling heeft gemaakt.
VINEYARD AANBIDDING
Vineyard Worship

www.vineyardworship.com

Aanbidding staat centraal in de Vineyard. Vineyard Worship is deel van Vineyard USA en is een instrument voor het verspreiden van aanbiddingsmuziek, of simpel gezegd: ‘To help the local church experience God’.

Vineyard Records UK

www.vineyardrecords.co.uk
Vineyard records UK, houdt zich bezig met het documenteren van aanbiddingsliederen die binnen de Vineyard worden geschreven, het inspireren van aanbiddingsteams & -leiders en de productie, verspreiding van Vineyard-aanbiddingsmuziek.

InsideOut Publishers

www.insideoutpublishers.nl

Nederlandse uitgever die veel van de Vineyard producten levert en van een aantal belangrijke CD’s en trainingsmaterialen voor aanbiddingsleiders in de collectie heeft.

Vineyard Internationaal

Australia
Brazil
Canada

Chile

Costa Rica
DACH
Himalayas
Kenya
New Zealand
Norden
South Africa
UK & Ireland
USA
Zambia