Geloof

Mathijs de Vries, Lavina de Vries, Joël van Dingen

Liedtekst

Ik geloof in God de Vader, die het leven heeft gemaakt
Hij houdt zoveel van de wereld dat hij zijn zoon als offer gaf
Ik geloof in Jezus Christus, de zoon van God die heersen zal
Jezus stierf voor onze zonden, maar de dood hield hem niet vast

Door geloof ben ik verbonden met de winnaar van de strijd
Jezus, ik vertrouw op U mijn Heer
Door geloof kan ik volharden, Heer U vormt mij, geeft mij hoop
Jezus, ik vertrouw op U mijn Heer

Ik geloof in de Geest van Christus, die ons troost en vreugde geeft
Over bergen door de dalen is zijn wijsheid ons tot licht

Geloof, geloof, Jezus vul ons met geloof
Geloof, geloof, Jezus vul ons met geloof
Geloof, geloof, Jezus vul ons met geloof vandaag

Ik geloof dat de Bijbel waar is. Als ik me met Gods woorden voed
wordt mijn geest gevuld met waarheid, mijn geloof neemt steeds meer
toe!

© 2020 Mathijs en Lavina de Vries, Joël van Dingen