Vernieuwende onderwijsmodules ‘Koninkrijkstheologie’ van New Wine en Vineyard

Sinds 2018 is het in Nederland wordt het mogelijk om op bachelorniveau theologisch onderwijs te volgen vanuit de charismatische vernieuwing van New Wine en Vineyard. In samenwerking met de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) bieden deze bewegingen vanaf studiejaar 2019-2020 opnieuw twee onderwijsmodules aan over de theologie van het Koninkrijk.

Charismatische vernieuwing staat momenteel in het middelpunt van de belangstelling, met veel aandacht voor onderwerpen als profetie en genezing. Daarbij is groeiende behoefte aan gedegen theologische vorming. Reden voor New Wine en Vineyard om onderwijsmodules aan te bieden voor zowel theologiestudenten als kerkelijk kader. Dit gebeurt in samenwerking met de CHE. “De modules kunnen als minor gevolgd worden door theologiestudenten aan de CHE. Zij staan echter nadrukkelijk open voor andere geïnteresseerden, zoals predikanten, pioniers en kerkelijk werkers,” vertelt projectleider Hans Alblas.

Proeven en watertanden

Vineyard is een internationale beweging van kerken, die ontstaan is in reactie op zowel de evangelische als de pinksterbeweging. New Wine is een vernieuwingsbeweging binnen de protestantse kerken, ontstaan vanuit de charismatische vernieuwing in de Anglicaanse kerk. Beide wortelen in dezelfde theologie van het Koninkrijk. “We geloven en ervaren dat het Koninkrijk van God is gekomen in Jezus Christus, maar dat de volledige vervulling ervan nog op zich laat wachten,” legt New Wine-theoloog Ronald Westerbeek uit. “We proeven nu al van Gods heelmaking die doorbreekt in onze gebroken werkelijkheid, bijvoorbeeld als we genezing zien op gebed. Tegelijk blijft het vaak watertanden, als die heelheid nog uitblijft. Het laat zich nooit ‘claimen’. We weten ons wel geroepen om ons er actief naar uit te strekken en het Koninkrijk in woord en daad te verkondigen.”

Theorie en praktijk

Beide modules (van elk 7,5 ec) omvatten zowel systematische en bijbelse theologie als praktisch onderwijs. “We gaan flink de diepte in,” zegt Hans Alblas. “De bedoeling is om echt een robuuste theologische basis te leggen. Bovendien bieden we ‘oefenruimte’ voor de studenten: we gaan concreet aan de slag met bijvoorbeeld ministrygebed, profetie en genezing. De bedoeling is dat je daar vervolgens zelf leiding aan kunt geven in de plaatselijke gemeente.”

Het onderwijs bestaat uit videocolleges, werkcolleges, literatuurstudie en praktijkopdrachten. De werkcolleges zullen in Wageningen plaatsvinden, de rest betreft zelfstudie. Het lesmateriaal is grotendeels in het Engels, de werkcolleges zijn in het Nederlands.

Vineyard-New-Wine-flyer-CHE